Specifieke aanlevervoorwaarden
prijsveranderingen
CIRCULAIR NEDERLAND IN 2050
Ontwikkelingen per afvalstroom

Hoe beter u sorteert, hoe minder restafval u hebt. Dankzij sorteren draagt u dus niet alleen bij aan een beter milieu, u beperkt ook de kosten van uw afvalmanagement.